Referentiecomponent: Alarmering en opschaling

Omschrijving

Systeem voor het opschalen in het kader van het GGD Rampen Opvang Plan (GROP)

Plek in PURA landschap

Relevante standaarden

Alarmering en opschaling / Master-versie

Geen voorgeschreven standaarden