Referentiecomponent: Basisregistratie

Omschrijving

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken

Plek in PURA landschap

Relevante standaarden

Basisregistratie / Master-versie

Geen voorgeschreven standaarden