Referentiecomponent: Business Intelligence Monitoring

Omschrijving

Met behulp van een business intelligence systeem wordt data verzameld en geanalyseerd met als uitvoerproduct kennis en informatie.

Plek in PURA landschap

Relevante standaarden

Business Intelligence Monitoring / Master-versie

Geen voorgeschreven standaarden