Referentiecomponent: Crisis communicatie

Omschrijving

Systeem voor het ondersteunen van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding door het registreren, beheren en uitwisselen van relevante informatie t.a.v. een crisis of ramp.

Plek in PURA landschap

Relevante standaarden

Crisis communicatie / Master-versie

Geen voorgeschreven standaarden