Referentiecomponent: Crisis coordinatie

Omschrijving

Systeem voor het coordineren van de crisis bij het GGD Rampen Opvang Plan (GROP)

Plek in PURA landschap

Relevante standaarden

Crisis coordinatie / Master-versie

Geen voorgeschreven standaarden