Referentiecomponent: Forensische tijd en verrichtingen registratie

Omschrijving

Systeem om verrichtingen van forensisch specialisten vast te leggen

Plek in PURA landschap

Relevante standaarden

Forensische tijd en verrichtingen registratie / Master-versie

Geen voorgeschreven standaarden